Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

Κήρυξη ως αναδασωτέας,η έκταση δάσους που καταστράφηκε λόγω πυρκαγιάς στη δασική θέση «Πλατανότοπος» Μαΐστρου

Κήρυξη ως αναδασωτέας, η δημοτική έκταση δάσους, εμβαδού 2.761,56 τ.μ., που καταστράφηκε λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε, στη δασική θέση «Πλατανότοπος» του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαΐστρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης / Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Οι Ενέργειες που ακολουθούνται μετά από πυρκαγιά στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας» (ΑΔΑ: 7ΛΑΑ4653Π8-ΠΞΛ) είναι οι παρακάτω:

  • Θα γίνεται άμεσα η κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας μετά από αποτύπωση της καμένης περιοχής με δορυφορικές εικόνες.
  • Αύξηση ελέγχων και επιτήρηση καμένων εκτάσεων με τη βοήθεια της αστυνομίας, των δασικών οργάνων και άλλων φορέων φύλαξης της φύσης ώστε να αποκλεισθεί οποιαδήποτε ενέργεια αλλαγής χρήσης και καταπάτησης δασικής έκτασης.
  • Έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων για δραστηριότητες όπως βόσκηση, θήρα, και αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων.
  • Ανάκληση εφαρμογής των διαχειριστικών μελετών.
 Όσον αφορά τις ενέργειες αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων θα γίνεται:
  • Αξιολόγηση αναγκαιότητας κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων,
  • Μελέτη εκπόνησής τους σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για τα παραπάνω έργα,
  • Μελέτη τεχνητής αναδάσωσης, εφόσον η φυσική αναδάσωση δεν είναι εφικτή στην περιοχή.