Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017

Συνεχίζουμε τις εργασίες συντήρησης και ελαιοχρωματισμού στο κλιμακοστάσιο του Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης.