Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Φύτευση με πικροδάφνες στο υπό διαμόρφωση χώρο ανατολικά του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαΐστρου.