Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017

Συνεχίζουμε τις εργασίες ελαιοχρωματισμών στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Μαΐστρου, οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.