Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017

Ο Υφυπουργό ανακοίνωσε την ένταξη στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων την συντήρηση-ανακατασκευή των περιφερειακών γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.