Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2018.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης, ψηφίστηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2018.
Το τεχνικό πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 112.987.841 ευρώ, όπου τα 89 εκατομμύρια αφορούν τεχνικά έργα και τα υπόλοιπα σε ενεργειακά.
Τα έργα μεγαλύτερα έργα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι σχολικά κτίρια γυμνασίου και λυκείου στην περιοχή του ΚΕΓΕ, το λύκειο Φερών, η κατασκευή ΧΥΤΥ, η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, το νέο κλειστό γυμναστήριο, η ανάπλαση δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμανιού, η ανάδειξη των αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι, η ανακαίνιση των εγκαταστάσεων στα ιαματικά λουτρά.