Κυριακή 30 Ιουλίου 2017

Εργασίες συντήρησης μετά από βλάβη στην γεώτρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Α.Ο.Μαΐστρου.