Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

Τοποθέτηση ως τακτικού μέλους του Δ.Σ της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης ΔΕΥΑΑ.