Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις σε ένα από τα δύο τμήματα του Πλατανότοπου Μαΐστρου.