Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε μια από τις τρεις γραμμές φωτιστικών τύπου Led στο τμήμα ανάπλασης του πλατανότοπου Μαΐστρου.