Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

Συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών στο τμήμα ανάπλασης του πλατανότοπου Μαΐστρου.