Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

Καταγραφή των προβλημάτων πραγματοποιήθηκε στις Αθλητικές εγκαταστάσεις του Α.Ο.Μαΐστρου