Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

Συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης των λαμπτήρων φθορισμού παλαιάς τεχνολογίας με τοποθέτηση νέων λαμπτήρων τύπου LED στο ΜΦΙΑ