Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

Τα παλιά και κατεστραμένα επιστύλια τα οποία αφαιρέθηκαν από διάφορα σημεία, τα περισυλλέξαμε, τα επιδιορθώσαμε, τα βάψαμε και αφού έγιναν καινούργια .