Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

Διάνοιξη - καθαρισμός δρόμου στον οικισμό της Αμφιτρίτης, που οδηγεί στα κοιμητήρια του οικισμού.