Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

Αντικατάσταση και τοποθέτηση νέου καυστήρα και λέβητα στο Νηπιαγωγείο Μαΐστρου.

Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες αντικατάστασης και τοποθέτησης νέου καυστήρα και λέβητα στο Νηπιαγωγείο Μαΐστρου, με την ολοκλήρωση των εργασιών θα σταματήσουν τα προβλήματα θέρμανσης των μαθητών τα οποία ήταν έντονα τα τελευταία χρόνια.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αφαίρεση των δύο μικρών συστημάτων θέρμανσης και την τοποθέτηση νέου, θερμικής ισχύος 60.000kcal, την τοποθέτηση νέου δοχείου διαστολής, την αντικατάσταση των χαλκοσωλήνων του κεντρικού δικτύου, την αντικατάσταση των καπναγωγών και των εξαρτημάτων τους, την αντικατάσταση του πετροβάμβακα θερμικής μόνωσης και την αντικατάσταση ασφαλιστικής βαλβίδας. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης και με την επίβλεψη του τμήματος ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
Ένα χρόνιο αίτημα της Διεύθυνσης του Νηπιαγωγείου Μαΐστρου σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Γερακόπουλο Χρήστο για την άμεση ανταπόκριση.