Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

Η απόφαση για την κοινωφελή εργασία στους Δήμους

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η απόφαση για την πρόσληψη ανέργων για το γ’ και τελευταίο πακέτο προσλήψεων  κοινωφελούς εργασίας σε 274 δήμους με τίτλο «Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020».