Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

Σύνδεση των σημείων υδρολυψίας στο τμήμα ανάπλασης του πλατανότοπου Μαΐστρου.

Σύνδεση των σημείων υδρολυψίας με παροχή πόσιμου νερού από το δίκτυο, στο τμήμα ανάπλασης του πλατανότοπου Μαΐστρου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιχείρησης κ. Βαγγέλη Μυτιληνό.