Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016

Εργασίες καθαριότητας στον αύλειο χώρο και περιμετρικά του Δημοτικού Σχολείου Μαΐστρου.

Εργασίες καθαριότητας στον αύλειο χώρο και περιμετρικά του Δημοτικού Σχολείου Μαΐστρου. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Πρασίνου.