Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

Εργασίες κατασκευής περιπατικού διαδρόμου και διαδρόμου άθλησης στο τμήμα εργασιών ανάπλασης του πλατανότοπου Μαΐστρου.

Εργασίες κατασκευής περιπατικού διαδρόμου και διαδρόμου άθλησης στο τμήμα εργασιών ανάπλασης του πλατανότοπου Μαΐστρου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών και με βάση την μελέτη του έργου.