Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.

Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων. Οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο εργασιών για την ανάπλαση τμήματος του πλατανότοπου Μαΐστρου και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.