Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

Κοινωνικό Τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Αλεξανδρούπολης

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου της ΔΕΥΑΑ και για την συνέχιση της έκπτωσης τους, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου.