Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

Εργασίες πρασίνου στον χώρο αναψυχής και περιμετρικά του πλατανότοπου Μαΐστρου με χρήση καταστροφέα. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το τμήμα πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.