Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεχίζονται οι εργασίες με την χρήση καταστροφέα σε διάφορα σημεία στον χώρο αναψυχής του πλατανότοπου Μαΐστρου.

Συνεχίζονται οι εργασίες με την χρήση καταστροφέα σε διάφορα σημεία στον χώρο αναψυχής του πλατανότοπου Μαΐστρου, με σκοπό την ανάδειξη και τον καλλωπισμό του χώρου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το τμήμα πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.