Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ελαιοχρωματισμού στους εσωτερικούς χώρους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης στον πλατανότοπο Μαΐστρου.