Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016

Δημοτικό Ιατρείο Μαΐστρου.

Ένα ιατρείο όπου παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες της εποχής, το έχουμε αναβάθμιση υλικοτεχνικά και μπορεί πλέον να προσφέρει υψηλού επιπέδου ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες μας.