Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εργασίες κατασκευής των τραπεζοπαγκακίων στο τμήμα ανάπλασης του χώρου αναψυχής στον πλατανότοπο Μαΐστρου.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εργασίες κατασκευής των τραπεζοπαγκακίων στο τμήμα ανάπλασης του χώρου αναψυχής στον πλατανότοπο Μαΐστρου, θα παρακαλούσα τους δημότες αλλά και όλους όσους θα χρησιμοποιούν τα παγκάκια για τις καθημερινές τους αποδράσεις να δείχνουν την δέουσα προσοχή και τον ανάλογο σεβασμό με σκοπό να διατηρήσουμε τον πλατανότοπο Μαΐστρου έτσι όπως πραγματικά του αξίζει.