Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016

Όλες οι αλλαγές σε δημοτικά και γυμνάσια.

Σημαντικές αλλαγές περιμένουν τον Σεπτέμβριο, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τους μαθητές των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων καθώς το υπουργείο Παιδείας δρομολόγησε ήδη αλλαγές που αφορούν στον εξορθολογισμό της ύλης, μειώσεις ωρών διδασκαλίας και εξεταζόμενων μαθημάτων, περιγραφική αξιολόγηση μαθητών (πιλοτική εφαρμογή φέτος), ενιαίο τύπο δημοτικού σχολείου, μελέτη των μικρών μαθητών στο σχολείο και όχι στο σπίτι.
Σύμφωνα με το Έθνος το υπουργείο Παιδείας για τη νέα χρονιά έχει δρομολογήσει σημαντικές αλλαγές στα σχολεία όπως:

 • μειώσεις ωρών διδασκαλίας
 • μειώσεις εξεταζόμενων μαθημάτων
 • περιγραφική αξιολόγηση μαθητών (πιλοτική εφαρμογή φέτος)
 • ενιαίο τύπο δημοτικού σχολείου
 • μελέτη των μικρών μαθητών στο σχολείο
 • εκτός από τα ολιγοθέσια δημοτικά όλα τα υπόλοιπα ενοποιούνται
 • σε όλα τα σχολεία οι μαθητές θα σχολούν στη 1.15 μμ
 • σε 2.218 μονάδες θα εισαχθούν νέα γνωστικά αντικείμενα
 • Το ολοήμερο πρόγραμμα θα αρχίζει στη 1.15 μμ και θα τελειώνει στις 4 μμ
 • δυνατότητα, λειτουργίας και τμήματος πρόωρης λειτουργίας 7-8 το πρωί
Περιορισμός της εξεταστέας ύλης στα Γυμνάσια
 • Τα τρία τρίμηνα θα μετατραπούν σε δύο τετράμηνα
 • Αυξάνεται ο χρόνος που αφιερώνεται στη διδασκαλία αντί των εξετάσεων
 • Περιορίζονται τα μαθήματα που θα εξετάζονται οι μαθητές. Για όλα τα μαθήματα θα προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα το 1ο τετράμηνο ανά γνωστικό αντικείμενο. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ποια μαθήματα θα εξαιρεθούν από τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα μειώνεται κατά 3 ώρες την εβδομάδα σε τέσσερα διαφορετικά μαθήματα.  
Πηγή: www.ipaideia.gr