Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016

Eργασίες λιθοδομής στο τελευταίο τμήμα εργασιών του πλατανότοπου Μαΐστρου.

Ξεκίνησαν μετά από μια μικρή διακοπή οι εργασίες λιθοδομής στο τελευταίο τμήμα εργασιών, οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ανάπλασης τμήματος του πλατανότοπου Μαΐστρου και σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.