Τρίτη 5 Ιουλίου 2016

Ξεκίνησαν οι προεργασίες και η μεταφορά υλικών στο ανατολικό και τελευταίο τμήμα του πλατανότοπου Μαΐστρου για την κατασκευή τοιχίου προστασίας με λιθοδομή.