Σάββατο 2 Ιουλίου 2016

Εργασίες κατασκευής τραπεζοπαγκάκια στον πλατανότοπο Μαΐστρου.

Συνεχίζονται οι εργασίες στο εσωτερικό του πλατανότοπου με την κατασκευή τραπεζοπαγκάκια , οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εργασιών ανάπλασης του πλατανότοπου Μαΐστρου .