Σάββατο 9 Ιουλίου 2016

Ολοκληρώνονται οι εργασίες διαπλάτυνσης του κόμβου Μαΐστρου, οι εργασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και τις αμέσως επόμενες μέρες θα δοθεί στην κυκλοφορία.