Σάββατο 9 Ιουλίου 2016

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών όσων ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα του βιοαγρού του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σας ενημερώνει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών όσων ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα του βιοαγρού του Δήμου Αλεξανδρούπολης ξεκινάει τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και λήγει την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016.
Αιτήσεις μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.alexpolis.gr) ή στο γραφείο του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
Οι αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο γραφείο του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στον πρώτο όροφο στο κτίριο του κεντρικού Δημαρχείου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ