Σάββατο 2 Ιουλίου 2016

Εργασίες λιθοδομής στην δυτική είσοδο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.

Εργασίες λιθοδομής στην δυτική είσοδο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στον πλατανότοπο Μαΐστρου. Οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο των εργασιών για την ανάπλαση του πλατανότοπου.