Σάββατο 9 Ιουλίου 2016

Εργασίες τοποθέτησης νέου αρδευτικού δικτύου στην 1η πλατεία στον οικισμό της Μαΐστρου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το τμήμα πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.