Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Ολοκληρώνεται σιγά σιγά τμήμα της λιθοδομής και της διαμόρφωση του χώρου στο βόρειο τμήμα ανάπλασης του πλατανότοπου Μαΐστρου.

Ολοκληρώνεται σιγά σιγά τμήμα της λιθοδομής και της διαμόρφωση του χώρου στο βόρειο τμήμα εργασιών ανάπλασης του πλατανότοπου Μαΐστρου. Ο πλατανότοπος αλλάζει και είναι γεγονός...