Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

Συνέχεια εργασίων με λιθοδομή για την κατασκευή τοιχίου προστασίας στο νότιο τμήμα εργασιών για την ανάπλαση του πλατανότοπου Μαΐστρου.