Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016

Εργασίες αγροτικής οδοποιίας στον οικισμό της Μαΐστρου σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.