Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016

Εργασίες κατασκευής τοιχίου με λιθοδομή στο νότιο τμήμα εργασιών (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας) για την ανάπλαση του πλατανότοπου της Μαΐστρου.