Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016

Αιτήσεις για πρόσληψη στην κατασκήνωση Μάκρης. (Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016)

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες, συνολικού αριθμού σαράντα δύο (42) ατόμων, για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών Εξοχών Μάκρης έτους 2016 στην Τοπική Κοινότητα Μάκρης της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα :
 • Συντονιστές 1
 • Επιμελητές 3
 • Ειδ. Συνεργάτες- Ψυχαγωγοί 2
 • Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 2
 • Γυμναστές 2
 • Ομαδάρχες 14
 • Διαχειριστές 1
 • Βοηθ. Διαχειριστές 1
 • Αποθηκάριοι 1
 • Γιατροί 1
 • Νοσοκόμοι 1
 • Μάγειροι 1
 • Βοηθ. Μαγείρων 1
 • Οδηγοί 1
 • Εργάτες 3
 • Εργάτριες 5
 • Φύλακες 1
 • Ειδικός Τεχνίτης 1
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού* Λ. Δημοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη, από 17-6-2016 έως και 23-6-2016.
(αρμόδια υπάλληλος Θεοδωρίδου Μαρίνα τηλ. 2551064298 & 2551064162).