Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων την Τετάρτη 08 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00.


Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 08/06/2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
1. Ενημερώσεις: «Γεωθερμία και ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας» (Εισηγητής, κ. Αντιδήμαρχος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων)
2. Ενημερώσεις: Δράσεις και παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής που αφορούν στο περιβάλλον (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
3. Προγραμματισμός δράσης καθαρισμού ακτών (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ. Παίδων)
4. Επιλογή αφίσας με μήνυμα για την ανακύκλωση (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ. Παίδων)
5. Τοποθέτηση μπλε κάδων σε όλα τα σχολεία (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ. Παίδων)
6. Καθιέρωση της «ημέρας δενδροφύτευσης» (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ. Παίδων)
7. Καθιέρωση βραβείου του «πιο περιποιημένου σχολικού προαυλίου» (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ. Παίδων)
8. Εικαστικές παρεμβάσεις σε προαύλιους χώρους σχολείων (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ. Παίδων)
9. Απόδοση βεβαιώσεων συμμετοχής σε όλους τους μαθητές - Δημοτικούς Συμβούλους (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ. Παίδων)
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Παίδων
Κωνσταντίνος Γκοτσίδης