Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρέματος «ΕΙΡΗΝΗΣ» περιοχής Μαΐστρου Δήμου Αλεξανδρούπολης

Μια ακόμη σημαντική παρέμβαση αλλά και ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων του οικισμού της Μαΐστρου θα συζητήθηκε την Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην ΕΠΖ του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το θέμα έχει να κάνει με την λήψη απόφασης για έγκριση των οριογραμμών του ρέματος για την εκτέλεση του έργου "Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης του ρέματος «ΕΙΡΗΝΗΣ» περιοχής Μαΐστρου Δήμου Αλεξανδρούπολης.