Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό της Μαΐστρου.

Πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων και η αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό της Μαΐστρου από το τμήμα ηλεκτρολόγων της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.