Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

Επισκευή και συντήρηση στην Α΄ στάση αστικών συγκοινωνιών στον οικισμό της Μαΐστρου

Εργασίες επισκευής, συντήρησης και ελαιοχρωματισμού στην Α' στάση των αστικών συγκοινωνιών στον οικισμό της Μαΐστρου. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων.