Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016

Επούλωση λακουβών στον οικισμό της Μαΐστρου.

Επούλωση λακουβών στους δρόμους του οικισμού της Μαΐστρου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.