Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης. Η ανάδειξη της βιοποικιλότητας, σε όλα της τα επίπεδα (γενετική, ειδών, οικοσυστημάτων, τοπίου) της περιοχής του Έβρου και των γεωφυσικών και οικολογικών ιδιαιτεροτήτων της.Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης, πλατανότοπος Μαΐστρου.
Η περιοχή του Έβρου είναι μία από τις πιο ευνοημένες από τη φύση και ενδιαφέρουσες οικολογικά περιοχές της Ελλάδας. Εμφανίζει, μέσα σε μικρή έκταση, μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων, από τα θαλάσσια, παράκτια, παραθίνια μέχρι τα υγροτοπικά κάθε τύπου (δελταϊκά, εκβολικά, κ.λπ.) και τα χερσαία (μεσογειακά, υπομεσογειακά και υποηπειρωτικά) οικοσυστήματα.
Μεγάλη επίσης είναι και η ποικιλία των γεωλογικών σχηματισμών και πετρωμάτων και σημαντικά τα παλαιοντολογικά ευρήματα των απολιθωμάτων που βρέθηκαν στην περιοχή.
Η χλωρίδα της περιοχής, εμφανίζει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον διότι εμφανίζει
μοναδικά για τη χώρα μας στοιχεία της ποντιακής ζώνης.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πανίδα της περιοχής και ιδιαίτερα η ορνιθοπανίδα, τόσο με τα σπάνια αρπακτικά της περιοχής του Δάσους της Δαδιάς όσο και με τα υδρόβια και παρυδάτια είδη της περιοχής του Δέλτα του Έβρου.
Όλα αυτά και ιδιαίτερα η μεγάλη βιοποικιλότητα σε επίπεδο οικοσυστημάτων και ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθιστούν την περιοχή του Έβρου ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης ενός τοπικού-περιφερειακού μουσείου, το οποίο θα αναδεικνύει αυτόν τον μοναδικό πλούτο της περιοχής και θα τον κάνει προσιτό στους επισκέπτες τους, μέσω της κατάλληλης παρουσίασης.
 
Συνεπώς βασικός σκοπός του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης είναι η ανάδειξη της βιοποικιλότητας, σε όλα της τα επίπεδα (γενετική, ειδών, οικοσυστημάτων, τοπίου) της περιοχής του Έβρου και των γεωφυσικών και οικολογικών ιδιαιτεροτήτων της.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μαΐστρος Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: Πλατανότοπος Μαΐστρου Τ.Κ. 68133
ΤΗΛ.
& FAX: 2551080204
Yπεύθυνος Μουσείου: Ναϊτίδης Ιωάννης
E-mail: mfialexpolis@gmail.com
Web site: Www.mfialexpolis.gr