Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016

Αντικατάσταση και τοποθέτηση νέας κλιματιστικής μονάδας τύπου inverter στο Δημοτικό Ιατρείο Μαΐστρου.

Αντικατάσταση και τοποθέτηση νέας κλιματιστικής μονάδας τύπου inverter στο Δημοτικό Ιατρείο Μαΐστρου.
Η σωστή διαχείριση από την επιτροπή αναβίωσης του εθίμου Τάξιμο στον Άγιο Αθανάσιο, είχε ως αποτέλεσμα να καλύψει ένα μεγάλο μέρος του ποσού, για την αγορά του κλιματιστικού επ'ωφελεία όλων των κατοίκων του οικισμού της Μαΐστρου και ειδικότερα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας που χρησιμοποιούν το ιατρείο.