Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

Μεγάλη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στον οικισμό της Μαΐστρου.

Μεγάλη συμμετοχή στα προγράμματα που πραγματοποιούνται στον οικισμό της Μαΐστρου σε μια συνεργασία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Πολιτιστικών Φορέων Μαΐστρου.