Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016

Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων με θέμα “Διαχείριση Απορριμμάτων- Ανακύκλωση”

Πηγή: Www.alexpolis.gr
Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων με θέμα “Διαχείριση Απορριμμάτων- Ανακύκλωση”
Την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016 στις 19.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο, 2ος όροφος) με θέμα “Διαχείριση Απορριμμάτων - Ανακύκλωση” με αφορμή τη διεξαγωγή του Συνεδρίου “Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α.- Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων” στην Αλεξανδρούπολη στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2016.
Επίσης, την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 στις 19.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί προσυνεδριακή εκδήλωση με τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ΄ τάξης όλων των Δημοτικών Σχολείων και της Α΄ τάξης όλων των Γυμνασίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης με θέμα “Διαχείριση Απορριμμάτων- Ανακύκλωση”