Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη διάθεση για μάθηση στην τεχνολογία συνεχίζονται τα μαθήματα πληροφορικής στον οικισμό της Μαΐστρου.